Căn hộ

Hiển thị 13–24 của 65 kết quả

346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 80m2
3.950.000.000đồng/1 Tháng
346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 117m2
25.000.000đồng/1 Tháng
35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 100m2
30.000.000đồng/1 Tháng
278-283 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 103m2
13.000.000đồng/1 Tháng
278-283 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 105m2
22.000.000đồng/1 Tháng
39 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 106m2
23.000.000đồng/1 Tháng
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 108m2
32.000.000đồng/1 Tháng
151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 110m2
26.500.000đồng/1 Tháng
35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 114m2
35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 114m2
28.000.000đồng/1 Tháng
35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 114m2
28.000.000đồng/1 Tháng