Cửa hàng

Hiển thị 1–12 của 69 kết quả

346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 80m2
20.000.000đồng/1 Tháng
346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 118m2
28.000.000đồng/1 Tháng
346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 82m2
19.000.000đồng/1 Tháng
346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Diện tích: 65m2
3.000.000.000đồng/1 Tháng
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 65m2
4.950.000.000đồng/1 Tháng
346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 80m2
4.600.000.000đồng/1 Tháng
151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 3
Phòng tắm: 2
Diện tích: 93m2
5.200.000.000đồng/1 Tháng
34-35 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 79m2
8.200.000.000đồng/1 Tháng
346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 1
Phòng tắm: 1
Diện tích: 50m2
3.200.000.000đồng/1 Tháng