Trang tin bất động sản số 1 Việt Nam

Sản Phẩm Mới

151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 73m2
21.000.000đồng/1 Tháng
155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 74m2
18.000.000đồng/1 Tháng
39 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 74m2
20.000.000đồng/1 Tháng
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 74m2

Căn hộ cần bán – chuyển nhượng

151-155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 73m2
21.000.000đồng/1 Tháng
155 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 74m2
18.000.000đồng/1 Tháng
39 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 74m2
20.000.000đồng/1 Tháng
132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phòng ngủ: 2
Phòng tắm: 2
Diện tích: 74m2