Trước thềm ĐHĐCĐ 2019 Vạn Phát Hưng, Chủ tịch Trương Thành Nhân xin thôi nhiệm

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 mà CTCP Vạn Phát Hưng (mã: VPH) công bố mới đây, ông Trương Thành Nhân vừa có đơn xin thôi nhiệm tư cách Chủ tịch HĐQT CTCP Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 26/3/2019 và chỉ giữ vai trò là Thành viên HĐQT Công ty. Nguyên nhân từ nhiệm ông Nhân đưa ra là vì “lý do cá nhân”.
Ông Trương Thành Nhân sinh năm 1981, là Thành viên HĐQT của công ty từ năm 2008. Tính đến ngày 23/2/2018, ông Nhân nắm giữ 351,202 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.41%, tương ứng với giá trị 2,2 tỉ đồng.
Tương tự, cũng vì lý do cá nhân, bà Đặng Thanh Huyền cũng có đơn xin thôi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 25/1/2019; thôi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 26/3/2019.

Trước thềm ĐHĐCĐ 2019 Vạn Phát Hưng, Chủ tịch Trương Thành Nhân xin thôi nhiệm - Ảnh 1.

Dự kiến, Vạn Phát Hưng sẽ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực lâm – nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ như khách sạn, cho thuê căn hộ, điều dưỡng, giáo dục. (Ảnh minh họa)

HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 của CTCP Vạn Phát Hưng do ĐHĐCĐ ngày 28/3/2018 bầu chọn gồm 6 thành viên: ông Võ Anh Tuấn, ông Trương Thành Nhân, bà Đặng Thanh Huyền, ông Vũ Ngọc Nam và ông Võ Nguyễn Như Nguyện.
Theo Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội xem xét và chấp thuận thông qua việc xin thôi nhiệm của ông Nhân và bà Huyền nói trên. Thay vào đó, thống nhất bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn (sinh năm 1959) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của CTCP Vạn Phát Hưng nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 26/3/2019.
Ngoài ra, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2018. Cụ thể, vốn điều lệ của doanh nghiệp được tăng từ 756,6 tỉ đồng lên 861 tỉ đồng (thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 là 12% cho cổ đông hiện hữu).
HĐQT cũng nhận định, năm 2018 chưa phải là thời điểm thích hợp để đầu tư ra nước ngoài và quyết định sẽ chậm việc đầu tư nước ngoài trong một vài năm. Dự kiến, công ty sẽ nghiên cứu và mở rộng đầu tư vào lĩnh vực lâm – nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, thương mại dịch vụ như khách sạn, cho thuê căn hộ, điều dưỡng, giáo dục.
CTCP Vạn Phát Hưng tiền thân là Công ty TNHH Vạn Phát Hưng, thành lập vào tháng 9/1999, người sáng lập là ông Võ Anh Tuấn và ông Trần Văn Thành. Đến tháng 10/2006, Công ty TNHH Vạn Phát Hưng chuyển đổi thành CTCP Vạn Phát Hưng, vốn điều lệ 135 tỉ đồng.
Năm 2018, doanh thu của công ty đạt 880,9 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế là 165,4 tỉ đồng.

N. Lê

Nguồn