Ngân hàng Nam Á đặt mục tiêu lên sàn HoSE năm 2019

Kế hoạch niêm yết trên HoSE được ban lãnh đạo Nam A Bank nhắc tới tại tờ trình chuẩn bị họp đại hội cổ đông 2019.

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến diễn ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 23/3.

Theo đó, HĐQT trình kế hoạch kinh doanh với tổng tài sản đạt 86.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2018 (75.000 tỷ đồng). Tổng tài sản là giá trị của tất cả các loại tài sản hiện có của doanh nghiệp, tổ chức, kể cả các loại tài sản có tính chất hữu hình như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư, sản phẩm, hàng hóa… và các loại tài sản có tính chất vô hình như phần mềm máy tính, bằng phát minh sáng chế, lợi thế thương mại, bản quyền…

Tờ trình cũng nêu mục tiêu huy động vốn và dư nợ cho vay cá nhân lần lượt đạt 72.000 tỷ đồng (tăng 27%) và 60.000 tỷ đồng (tăng 18%). Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng, tăng 7,6% so với 2018.

HĐQT Ngân hàng Nam Á cũng trình đại hội thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Trước đó, nhà băng đã hoãn việc lên sàn UPCOM trong năm 2018.

Các nội dung quan trọng khác như phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2019, phân phối lợi nhuận, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát cũng sẽ được trình cổ đông thông qua, song ngân hàng chưa công bố nội dung của các tờ trình này.

Nguyễn Hà

Nguồn