Hai tháng đầu năm Hà Nội giải ngân gần 2.300 tỉ đồng vốn đầu tư công, có 7 dự án đang chọn nhà thầu

Đến nay, thành phố đã có 88/114 dự án khởi công mới đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, còn lại 26 dự án chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ trình duyệt và dự kiến hết quý I/2019 sẽ hoàn thành 114 dự án; có 7 dự án đã và đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, dự kiến khởi công trong tháng 3/2019.

Hai tháng đầu năm Hà Nội giải ngân gần 2.300 tỉ đồng vốn đầu tư công, có 7 dự án đang chọn nhà thầu - Ảnh 1.

Hai tháng đầu năm 2019 Hà Nội giải ngân gần 2.300 tỉ đồng vốn đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay, thành phố Hà Nội đang đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định để đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn này.
Cụ thể, đối với các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ đầu tư cần chủ động rà soát thông tin về mục tiêu, quy mô, phạm vi của dự án và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố để hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, gửi Sở thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước tháng 5/2019.
Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện, chủ đầu tư cần khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 31/10/2019, đảm bảo đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện năm 2020 theo quy định. Đồng thời, rà soát, đăng ký kế hoạch vốn để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế của các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư, nhưng chưa được bố trí kế hoạch thực hiện dự án năm 2019 gửi Sở Kế  tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét theo quy định.
Đối với các dự án được giao vốn thực hiện, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, thiết kế và thi công xây dựng công trình được giao vốn năm 2019; tập trung quyết liệt triển khai các công trình trọng điểm, đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt.
Trước đó, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cũng cho biết, tổng hợp các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố đến hết năm 2018, đã có 664 dự án được triển khai, trong đó 235 dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng (gồm 21 danh mục dự án ngân sách thành phố hoàn ứng cho các quận đã triển khai thực hiện và hoàn thành). Có 82 dự án từ năm 2018 chuyển tiếp thực hiện vào năm 2019 (trong đó 12 dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch năm 2018 kéo dài không có trong danh mục kế hoạch giao năm 2019); 114 dự án khởi công mới năm 2019.
Về kế hoạch đầu tư năm 2019, tổng kế hoạch vốn là 44.917 tỷ đồng, trong đó cấp Thành phố 29.020 tỷ đồng, cấp huyện 15.898 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2019 sẽ có thêm khoảng 190 dự án được hoàn thiện thủ tục và phê duyệt quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2018 tiếp tục đề nghị HĐND Thành phố cho phép bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn thực hiện từ nguồn vốn kết dư ngân sách.

Nguồn