Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định

Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định - Ảnh 1.

Thành phố Nam Định (Nguồn: internet)

Phó Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Nam Định; huyện Mỹ Lộ; các xã Đại An, Thành Lợi và Tân Thành của huyện Vụ Bản và các xã Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá và Nghĩa An của huyện Nam Trực. Quy mô lập quy hoạch khoảng 18.799 ha.
Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố theo hướng phát triển bền vững.
Đồng thời, xây dựng Nam Định thành một thành phố văn minh, thân thiện với môi trường với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại phòng tránh hiệu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Dự báo dân số thành phố Nam Định đến năm 2030 khoảng 520.000 – 547.000 người, đến năm 2040 khoảng 600.000 – 621.000 người.
Những yêu cầu trọng tâm cần nghiên cứu là rà soát nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2011 và đối chiếu, rà soát với tình hình thực tiễn phát triển đô thị tại thành phố Nam Định; xây dựng tầm nhìn và các chiến lược mới để phát triển thành phố từ nay đến 2040 và tầm nhìn 2050 theo hướng bền vững.
Bên cạnh đó, đề xuất các điều chỉnh về cấu trúc đô thị, về phân khu chức năng, bố trí các trung tâm đô thị, quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đề xuất các giải pháp về thiết kế đô thị và quản lý đô thị theo quy hoạch; xây dựng các chương trình và các dự án chiến lược ưu tiên đầu tư…
Ngoài ra, định hướng phát triển không gian, phân khu chức năng, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị cần lựa chọn phương án điều chỉnh về cấu trúc đô thị đảm bảo khai thác tối đa các lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai và hạ tầng; điều chỉnh và phân bố lại các đơn vị ở, hệ thống các trung tâm đô thị, hệ thống công viên cây xanh, thể dục thể thao, các khu, cụm công nghiệp tiểu thủ công nghệ, kho tàng, bến bãi và các khu chức năng khác,…
Trước đó, tháng 11/2011 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025.
Theo đó, phạm vi điều chỉnh Quy hoạch chung bao gồm: Toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Nam Định hiện hữu; huyện Mỹ Lộc; 3 xã của huyện Vụ Bản gồm Đại An, Thành Lợi và Tân Thành; 5 xã của huyện Nam Trực gồm Nam Mỹ, Nam Toàn, Hồng Quang, Điền Xá và Nghĩa An. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 18.445 ha.
Theo điều chỉnh Quy hoạch, đến năm 2025 dân số toàn thành phố khoảng 570.000 người.

Nguồn