Tất cả các bài viết trong Tag

đất tăng giá vùn vụt

Cầu tạm chưa thấy, đất tăng giá vùn vụt

Phường An Phú Đông chụp từ vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình) Khảo sát của trang này trong quý 1/2019 cho thấy, đất nền khu vực phường An Phú Đông – vùng ốc đảo – trở thành điểm nóng từ…

Read more