Tất cả các bài viết trong Tag

Bãi đỗ xe ngầm cần sổ đỏ

Bãi đỗ xe ngầm cần sổ đỏ

Triển khai các bãi đỗ xe ngầm trên địa bàn Thành phố sẽ khó thực hiện bởi còn thiếu cơ sở pháp lý để khuyến khích các nhà đầu tư, đặc biệt bãi đỗ xe cũng cần công nhận quyền…

Read more