Tất cả các bài viết trong Tag

Ba bên vẫn tiếp tục đôi co

Ba bên vẫn tiếp tục đôi co

 Chiều muộn 15/3, đại diện lãnh đạo Công ty Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam đã đối thoại với đại diện 1.000 khách hàng mua đất tại 3 dự án khu đô thị Bách Đạt 1, khu đô thị 7B…

Read more